Miután a román ügyészség szerint nem minősül diszkriminatívnak a tettlegességgé fajuló, tavaly júniusban az Úz-völgyében lezajlott incidens, és visszautasította a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat óvását, a szolgálat pert indított a bíróságon. Az első tárgyaláson érdemi döntés nem született, a következőre szeptember 30-án kerül sor.

Mint ismeretes idén februárban vádemelés nélkül zárta le az illetékes ügyész az úzvölgyi katonatemetőben történt rongálásos temetőfoglalás ügyét. A tavalyi eseményeket az Erdélyi Magyar Néppárt, a Magyar Polgári Párt és az RMDSZ által alapított Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat jelentette az ügyészségen, emellett több fizikai és jogi személy is tett feljelentést, megfelelő bizonyítékok: fotók, helyszíni felvételek, cikkek, hírek, stb. kíséretében. Az ügyész idén februárban lezárásra javasolta az ügyet, hiszen érvelése szerint a „ki a magyarokkal az országból” egy „állítólagos magyarellenes jelszó”, de nem tekinthető uszításnak, sem diszkriminációnak, hiszen ez csak az akkor ott tartózkodó magyar csoportnak mondták a román temetőfoglalók, véletlenül sem szólt ez az egész erdélyi magyarságnak. Bűncselekmény pedig akkor lenne, ha az meg nem számlálható néptömeg ellen uszítana. Vádemelés nem történt, mindössze annyit rendeltek el, hogy szolgáltassák vissza a temetőkapu megrongált láncát és lakatját. Az ügy lezárását még február 18-án kezdeményezték, de volt húsz nap fellebbezési idő, amivel a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat élt is.

A jogvédelmi szolgálat fellebbezésében megjegyezte, hogy az ügyben vizsgálódó ügyész, valamint a nyomozást végrehajtó szervek nagyon felületesen kezelték az eset kivizsgálásának lebonyolítását és semmilyen erőfeszítést nem tettek a benyújtott bizonyítékok kivizsgálása érdekében. Ez a felületesen megfogalmazott ügyészségi rendelet tartalmából teljes mértékben megállapítható. Az ügyészség az újabb választ június 12-én közölte ki, amiben Georgel Brăila ügyész helyt adott az azt megelőző döntésnek, és szintén lezárásra javasolta az ügyet, nem találva megalapozottnak a Mikó Imre Jogvédelmei Szolgálat kérését. Ekkor a Jogvédelmi Szolgálat pert indított. A Büntető eljárásról szóló törvény 306-os cikkelye kimondja, hogy a bűnvádi nyomozást végző szerveknek kötelességük, hogy a feljelentés pillanatától kezdődően keressék meg és gyűjtsék be a bűncselekményt igazoló adatokat és információkat, azonosítsák az elkövető személyeket, korlátozzák az eset következményeit, valamint gyűjtsék és vizsgálják a bizonyítékokat. A Büntető törvénykönyv 103-as cikkelyének értelmében, a bizonyítékok szabadon értelmezendők a bűnügyi szervek által az igazság felderítése érdekében.

„Úgy véljük, hogy ez esetben, az ügyész állításaival ellentétben a nyomozó szervek nem teljesítették a törvény által előírt kötelezettségeiket, ezért kérjük az ügy kivizsgálásának folytatását” – emelte ki Benkő Erika, a jogvédelmi szolgálat igazgatója. Az első tárgyaláson, július 27-én érdemi döntés nem született, halasztással zárult az ügy. A tárgyalás új időpontja 2020. szeptember 30. „Az ügyben lassan ment a nyomozás, majd minden lehetőséget megpróbáltak megragadni, hogy lezárják az esetet. De mi is éltünk minden törvény biztosította móddal, hogy bebizonyítsuk, erőszakos temetőfoglalás történt és a magyarokat kollektívan megbélyegezték, erőteljes xenofób hangulatnak és uszításnak lehettünk szem- és fültanúi. Mikó Imre Jogvédelmei Szolgálatként mindig megteszünk mindent azért, hogy igazságot szolgáltassanak az illetékesek. Ez most sincs másként, az ügyészségi panaszok után a bíróságon indítottunk pert, és reméljük, szeptemberben számunkra kedvező döntés születik” – nyilatkozta Benkő Erika.

Kommentek