Számos nemzetközi vállalása és a tárgykörben hatályos román törvények ellenére – amint azt szervezetünk már többször jelezte – Románia továbbra is adós a kommunista diktatúra ideje alatt elkobzott egyházi javak visszaszolgáltatásával. A visszaszolgáltatási perek évek óta stagnálnak Romániában és, mint tudjuk, ez főként a történelmi magyar egyházak birtokait, valamint a korábban magyar tulajdonban lévő kastélyokat, kúriákat és egyéb birtokokat érinti.

A gyulafehérvári Batthyaneum Erdély egyik legrégebbi könyvtára. Egy 1999-es évi kormányhatározat kimondta, hogy a könyvtárat vissza kell szolgáltatni a jogos tulajdonosnak, vagyis a római katolikus egyháznak. Továbbá, 2012-ben az Emberi Jogok Európai Bírósága elmarasztalta Romániát amiért nem sikerült észszerű időn belül rendeznie az ügyet.

A legújabb fejlemény a Batthyáneum ügyében a Gyulafehérvári Ítélőtábla elsőfokú ítélete, melyben a bíróság elutasította a katolikus egyház visszaszolgáltatási kérelmét.

Az egyház azzal érvelt a bíróságon, hogy végrendeletében Batthyány Ignác  a könyvtár, valamint a planetárium végrendeleti örököseként a római katolikus egyházat jelölte meg, hiszen a végrendeletben szereplő „Erdély provincia” kifejezés – melyre alapozva a román állam magát tekinti jogos örökösnek – tulajdonképpen az egyházmegyére utal.

Hasonlóan abszurd döntést hozott a Giurgiu megyei törvényszék a Bánffy család 9300 hektáros erdejét illetően. Egy 2007-es bírósági döntés értelmében a terület a Bánffy család tulajdona, ezt a döntést azonban 2014-ben Vasile-Liviu Oprea volt Maros megyei prefektus megtámadta. A Giurgiu megyei törvényszék döntése jogerős és kimondja, hogy a Bánffy család erdőterülete az állam tulajdona.

Ezen legújabb fejlemények nyomán úgy tűnik, hogy Romániában a visszaszolgáltatási folyamat nemhogy stagnál, de visszafelé halad. Ezek a döntések súlyosan sértik a magántulajdonhoz való jogot, és egy nyílt diszkriminatív kampány részét képezik az egyes vallási és nemzeti kisebbségek ellen.

Kommentek