Egy nem rég kimondott bírósági döntés értelmében távolították el a magyar-, a székely-, valamint a megyezászlót Kovászna Megye Tanácsának díszterméből.

Alapjában véve, a magyar identitást jelölő nemzeti-, regionális- és helyi zászlókat távolíttatták el és az összes többi, évek óta ott lobogó zászlók (például az izraeli és az egyesült államokbeli), maradhattak – jegyezte meg Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. Ezen lépések, a román igazságszolgáltatásnak, egy erőteljes üzenete arra vonatkozóan, hogy a magyar identitásjelző elemeknek nincs helye Romániában.

A bíróság ezen döntése is megerősíti, hogy Romániában kettős mércével mérnek, amikor a magyarságról van szó. A magyar zászlót eltávolíttatták, miközben a többi ország zászlóját nem, holott az összes zászló esetében ugyanazon jogszabály érvényes. Jogvédő szolgálatunk többszöri alkalommal jelezte, jelentésekben és hírlevelekben a székely zászló üldöztetését a román hatóságok által, ezt mind annak ellenére, hogy más történelmi régiók, mint például Bukovina vagy Moldova szabadon használhatják zászlójukat. Tulajdonképpen, jelen pillanatban Kovászna és Hargita megyék, az egyedüli magyar többségű megyék az országban, és kizárólag ezekben a megyékben nem engedélyezett a megyezászlók használata.

Ez a bírósági határozat annál is inkább aggasztó, mivel csak néhány napra a korondi polgármester által kapott hatalmas pénzbírság kiszabása után mondták ki, mivel nem távolíttatta el a “Községháza” feliratot, mindez jelzi a magyar szimbólumok és feliratok üldöztetését a román hatóságok által. Ezzel ellentétben, Vincze Lóránt, a FUEN elnöke felhívta a figyelmet a vidombáki román-német kétnyelvű Polgármesteri Hivatal feliratra, ahol az épület homlokzatán “Primăria-Rathaus” szerepel és ez engedélyezve van, annak ellenére is, hogy a lakosság csupán 1%-a német. Vincze Lóránt kimondottan helyesli, hogy az egykor szászok által alapított Vidombák önkormányzata tekintettel van a német közösségre, de kifogásolta azt a kettős mércét, amit a román állam alkalmaz a magyar közösség kárára.

Kommentek