Duminică în zori, la intrarea în Baia Mare, indicatoarele în trei limbi, cu denumirea localității în maghiară și germană au fost vopsite. Vopsirea în tricolor al indicatoarelor este din ce în ce mai răspândită. Această situație este extrem de gravă pentru că din cele 13 indicatoare amplasate, 12 au fost vopsite, ceea ce justifică faptul că a fost o acțiune premeditată.

Baia Mare are în prezent 115 mii de locuitori, dintre care 10,3% sunt etnici maghiari. Deși această cotă nu atinge pragul de 20% stabilit de lege, în anul 2016 Consiliul local a hotărât cu unanimitate de voturi în favoarea amplasării indicatoarelor bilingve.

Kommentek