Nem jártak sikerrel azok a próbálkozások, amelyek a Csíkszentmárton által kezdeményezett, és az úzvölgyi haditemető és környéke hovatartozása szempontjából fontos megyehatárper ismételt áthelyezésére irányultak. Mind Dormánfalva, mind a Bákó megyei prefektusi hivatal ezirányú szándéka elbukott, a per tárgyalása Csíkszeredában kezdődik.

Nem nyugodott bele sem Dormánfalva, sem a Bákó megyei prefektusi hivatal abba, hogy a Csíkszentmárton és Dormánfalva közötti, ezzel együtt Hargita és Bákó megye határának megállapítása érdekében kezdeményezett közigazgatási pert a Hargita megyei törvényszék tárgyalja. A keresetet még 2020 februárjában iktatta Csíkszentmárton jogi képviselője a Hargita megyei törvényszéken, azt kérve a bíróságtól, hogy az 1968-ból származó, 2. számú, az ország közigazgatási felosztásáról szóló törvény, másrészt egy ennél korábbi, szintén 1968-as minisztertanácsi határozat alapján jelölje ki a két megye közötti határt – ennek értelmében Úzvölgye Csíkszentmárton része. A község ugyanakkor az 1906-ban készült, az „Úz egész patakától a tábláig‟, illetve „Úz vize a IV. határ között‟ területek telekkönyveivel is igazolni tudja ezek hovatartozását.

Elbukott próbálkozások

Az úzvölgyi temetőt és annak környékén több csíki közbirtokossági területet saját nevére telekkönyveztető Bákó megyei város és a Bákó Megyei Tanács válaszképpen azt kérte a Hargita megyei törvényszéktől, állapítsa meg, hogy területileg nem illetékes az ügy tárgyalására. Miután beadványukat tavaly nyáron elfogadták és átküldték az ügycsomót a Bákó megyei törvényszékre, a szentmártoniak ugyanilyen jogi eszközökkel éltek, és indítványozták, hogy mivel utóbbi bíróság ugyanúgy nem illetékes a tárgyalás lefolytatására, a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék jelölje ki a tárgyalás helyszínét. Ez idén februárban meg is történt, a legfelsőbb bíróság a Hargita megyei törvényszéket jelölte meg az elsőfokú tárgyalás helyszínéül. Mindezek ellenére a Bákó megyeiek újra próbálkoztak az áthelyeztetéssel. Július végén a Bákó megyei prefektusi hivatal, augusztus elején pedig Dormánfalva nyújtott be keresetet a marosvásárhelyi ítélőtáblához, azt kérve, hogy a bírósági eljárás tárgyalását helyezzék el Csíkszeredából. Az ítélőtábla mindkét keresetet elutasította, így a per nemsokára a Hargita megyei törvényszéken kezdődhet el.

Pártatlanság kérdése

Mint Schulleri Kinga, a perben Csíkszentmártont képviselő csíkszeredai ügyvéd kérdésünkre elmondta, a Bákó megyei prefektusi hivatal az áthelyezési kérésben arra hivatkozott, hogy mivel a katonatemető miatt korábban konfliktus alakult ki, feltételezhető, hogy a Hargita megyei bírák nem lesznek pártatlanok az ügyben, ezért kértek semleges helyszínt. Az ügyvéd szerint ő azzal érvelt, hogy az úzvölgyi incidens két éve történt, nem ismétlődött meg, ugyanakkor nem helyénvaló azt feltételezni, hogy a Hargita megyei törvényszék bírái részrehajlók lennének. A dormánfal­vi­ak hasonló keresetét hivatalból utasították el, mert kétszer nem lehet ugyanazt kérni egy ügy kapcsán. Az ügynek tulajdonított fontosságra jellemző, hogy a marosvásárhelyi ítélőtáblán a kijelölt bíró nem vállalta a tárgyalás lefolytatását, ezért a hivatali szabályok szerint egy véletlenszerűen kiválasztott bírónak jutott ez a feladat.

Dormánfalva vesztésre áll

Miután Dormánfalva 2019-ben jogszerűtlenül román parcellát alakított ki, emlékművet és betonkereszteket állíttatott a csíkszentmártoniak által gondozott úzvölgyi sírkertben, több per is indult a terület dormánfalviak által történt közvagyonba vétele, az építkezési engedély érvénytelenítése, a terület korábbi állapotának helyreállítása és a sírkert dormánfalviak által történt telekkönyveztetésének érvénytelenítése érdekében, ehhez csatlakozik a megyehatárper is. A persorozat első, csíkszentmártoniak számára kedvező ítélete idén májusban született meg, amikor a Bákó megyei törvényszék megállapította, a dormánfalvi önkormányzat 2019. március 29-i és június 25-i határozatai, amelyekkel a haditemető 7979 négyzetméteres területét a város közvagyonába vették, érvényüket veszítik. Az elsőfokú ítélet ellen Dormánfalva fellebbezést nyújtott be, ezt októberben tárgyalja a bákói ítélőtábla. Egy másik pert jogerősen már elveszített a Bákó megyei város tavaly Csíkszentmártonnal szemben – a dormánfalviak azt próbálták elérni, hogy a bíróság érvénytelenítse azt a 2007-ben hozott helyi tanácsi határozatot, amellyel az alcsíki község közvagyonába vette az úzvölgyi haditemetőt és az egykori honvédkaszárnyákat.

(Forrás: Krónika.ro)

Kommentek