Az elmúlt hetekben magyar tanárok és nevelés(ügy)i szakértők felháborodását váltotta ki egy nem régiben módosított szabályzat, amely előírja, hogy ez évtől kezdődően az Oktatási Minisztérium által szervezett angol nyelvű tantárgyverseny keretében a diákok fordítói készségeit is fel kell mérni. A szabályzat egyik előírása ugyanis úgy rendelkezik, hogy az angol nyelvű szövegek kizárólag román nyelvre fordíthatók. Ez az előírás alkotmányellenes és hátrányosan megkülönböztető jellegű a magyar diákokkal szemben, akiknek az anyanyelve nem a román. Ez azt jelenti, hogy a szabályzat ezen előírása által érintett diákok aránytalanul több nehézséggel fognak szembesülni, mivel kénytelenek lesznek angol nyelvről román nyelvre, illetve románról angol nyelvre fordítani, miközben ezek közül egyik sem az anyanyelvük.

A Kovászna Megyei Tanfelügyelőség már előzetesen kérte a szabályzat módosítását. Kérelmüket azzal indokolták, hogy a szabályzat előírása sérti a törvény előtti egyenlőség alapelvét. Az Oktatási Minisztérium a tanfelügyelőség kérelemének ellenére sem módosította a szabályzatot. Azzal érveltek, hogy az angol nyelvű tantárgyverseny a különleges képességekkel rendelkező diákoknak szól. A minisztérium azonban teljesen figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy az angol nyelvű tantárgyverseny egyedüli és kizárólagos célja a diákok angol nyelvismeretének a felmérése, és nem az államnyelvé, amelyre egyébként számos külön tantárgyverseny létezik. Továbbá azt is figyelmen kívül hagyják, hogy egy ilyen módosítás a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákokat aránytalanul hátrányos helyzetbe hozza a román társaikhoz képest.

Szervezetünk feljelentést tett ez ügyben az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál. Úgy gondoljuk, hogy a XIX. században a diszkrimináció, annak minden formájában, teljes mértékben elfogadhatatlan. Aggasztónak tartjuk továbbá, hogy bizonyos diákok hátrányosan megkülönböztető bánásmódot kénytelenek eltűrni, csak mert egy adott nemzeti kisebbséghez tartoznak.

Kommentek