Újabb pert nyert első fokon a bákói törvényszéken az Úz-völgye kapcsán a Mikó Imre Jogvédelmi
Szolgálat. Az ügy részleteiről június 3-án sajtótájékoztatón számolt be Benkő Erika, a jogvédelmi
szolgálat vezetője és az eseteket sikerre vivő Kis Júlia ügyvédnő.

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat ez idáig három pert indított az Úz-völgyi katonatemető
ügyében, kettőben pedig kedvező döntés született a Csíkszentmárton önkormányzatát képviselő Kis
Júlia ügyvédnőnek köszönhetően. A legfrissebb fejlemények tükrében az ügyvédnő kiemelte, eddig
kilenc tárgyalást folytattak az ügyben. A bákói törvényszék május 26-án első fokon a 414/2021-es
számú határozatban helyt adott Csíkszentmárton község keresetének és semmisnek nyilvánította
Dărmănești város tanácsának 2019. március 29-én elfogadott 29-es számú határozatát és az ezt
módosító 2019. június 25-én elfogadott 48-as számú határozatát, amelyben jogtalanul döntöttek
arról, hogy az Úz-völgyi temetőt Dărmănești város közvagyonába foglalják. Továbbá jóváhagyták
Hargita megye és a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat perbelépési kéréseit, valamint visszautasították
Dărmănești város perbelépési kérését. Ugyanakkor jóváhagyták Bákó megye prefektusának
keresetét, aki szintén a törvényszéktől kérte a dărmănești helyi tanács 29. számú határozatának
semmissé nyilvánítását, mely keresetet összevonták és együtt tárgyalták a Csíkszentmárton község
által benyújtott keresettel.

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat ügyvédje kihangsúlyozta, az említett határozat
törvénytelenségét bizonyítja, hogy Dărmănești város helyi tanácsa olyan területről rendelkezett,
amely nem tartozik a város tulajdonába. Közigazgatási szempontból és tulajdonjogi szempontból a
temető területe Csíkszentmártonhoz tartozik, ezt több bizonyíték is alátámasztja. Ennek értelmében
a telekkönyvi bejegyzés is törvénytelen. Az elfogadott határozat figyelmen kívül hagyja, hogy
törvényesen sem a települési, sem a megyei határokat nem lehet tanácsi határozat által módosítani.
A határozat kiközlésétől tizenöt nap áll a felek rendelkezésre a fellebbezés benyújtására, ezt
követően a bákói ítélőtábla jogerős döntést hoz az ügyben.
Továbbá folyamatban van az építési engedély megsemmisítése és a katonatemető eredeti
állapotának visszaállítása kapcsán indított per is. A jogvédelmi szolgálat ügyészségi feljelentést tett
a temetőrongálás kapcsán, amit az ügyészség két alkalommal is visszautasított, a MIJSZ bírósági
úton megtámadta és megnyerte. A bírósági döntés értelmében, az ügyészségnek folytatnia kell a
nyomozást az ügyben.

Benkő Erika elmondta a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat a kezdetektől aktívan részt vesz az Úz-
völgyi ügy támogatásában, és a továbbiakban is azon dolgoznak, hogy sikerre vigyék azt. „Ismerjük
a törvényhozás ritmusát, óvatos optimizmussal kezeljük ezt az ügyet. Mindenképp nagy teljesítmény,
hogy kedvező ítélet születtet a jogvédelmi szolgálat két perében. Továbbra is ezen a szakmai szinten
folytatjuk a munkát.”
A sajtótájékoztatón Benkő Erika a 2. és 4. osztályosok román nyelvű országos felmérőjére is
kitért, ugyanis több szülő kereste fel a jogvédelmi szolgálatot a vizsgaanyag nehézsége miatt. Mint
kiderült, a feladatlapokat magyar pedagógusok állítják össze, azonban az olyan kolozsvári diákok
nyelvismeretéhez igazítva, akik minden nap találkoznak a román nyelvvel, hátrányba helyezve a
Kovászna és Hargita megyei gyerekeket.
„A helyi pedagógusok is osztoznak az aggódó szülők véleményén. Mint mondták, ezekre a
szövegekre nem lehet felkészülni, mert nem az elemi osztályos korosztálynak való, nehezen érthetőek
a román archaikus kifejezések, mondatok, még a román nyelvű gyerekek számára is. A témában, a
szakvélemény alátámasztásával fogok a tanügyminisztériumhoz fordulni az ügyben. Arra kérem
őket, hogy a vizsgaanyagot igazítsák a valósághoz, legyen gyerekbarátabb” – tette hozzá a Mikó
Imre Jogvédelmi vezetője.

Kommentek