A hetedikes magyar diákoknak továbbra is nélkülözniük kell tankönyveik jó részét, ugyanis azok még nem készültek el. Jó, ha december végéig megkapják ezeket az iskolák, illetve a tanulók – összegzett lapcsaládunk megkeresésére az előző évek tapasztalatai alapján Sipos István, a Hargita megyei tanfelügyelőség történelem szakos tanfelügyelője, aki tanévkezdésig az intézmény tankönyvekért felelős illetékese volt.

A hetedikes diákoknak közel tíz tantárgyból nincs még tankönyvük: hiányoznak a nyomtatott példányok matematikából, fizikából, biológiából, technológiából, társadalomtudományokból, történelemből, földrajzból, és a testneveléstankönyvek sem készültek még el. Ugyanakkor tudomása szerint a hetedikes román nyelv és irodalom tankönyvek is hiányoznak – azokat ugyan nem kell lefordítani, de értesülései szerint a kinyomtatásukra vonatkozó első pályázatokat nem fogadta el az oktatási minisztérium, ezért késnek. A többi tankönyvet illetően a késés oka a szokásos: a tankönyvbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményét rendre megfellebbezik a sikertelenül pályázó kiadók, ezért elhúzódik a nyomtatás megkezdése. Olyannyira, hogy Sipos István tudomása szerint még folyamatban van a felsorolt tankönyvek magyar nyelvre történő lefordítása. Ezek is hallomásból származó hírek, tehát biztos információi nincsenek a tanfelügyelőségeknek arra vonatkozóan, hogy éppen milyen szakaszban van a hiányzó tankönyvek pótlása, ugyanis erről nem kapnak hivatalos tájékoztatást a szakminisztériumtól.

„Ezek a tankönyvek digitális formában megtalálhatók a minisztérium honlapján. Attól függetlenül, hogy magyar nyelvű könyv nincs a tanár és a diák kezében, meg vagyok győződve arról, hogy a tanár átnézi ezeket a könyveket, és a tantervhez hozzáteszi a saját módszertani ismereteit, tudását, kreativitását. Így boldogulnak. Minden évben ezzel a problémával szembesülünk, így már megtaláljuk a megoldásokat, csak ez mégsem ugyanaz, mint amikor a diáknak is a kezében van a tankönyv‟ – magyarázta azzal kapcsolatban, hogy miként találnak áthidaló megoldást a tankönyv nélküli oktatásra. Az évek óta ismétlődő problémát rendre ugyanaz az „áldozatévfolyam‟ szenvedi meg. Ennek az az oka, hogy a 2011-es tantervreform idején, előkészítő osztályos kisdiákokként ők voltak az első évfolyam, amelyet az új, speciális tanterv alapján kezdtek oktatni. Ez azóta évente megismétlődik, és ha a helyzet nem rendeződik, akkor középiskolai tanulmányaik befejezéséig végigkíséri őket a tankönyvhiány problémája. Ráadásul jövőre szintén ők lesznek az első évfolyam, amelynek nyolcadik osztály végén már az új, kisebbségi tannyelvű diákok számára kidolgozott román nyelv és irodalom vizsgatételekből kellene vizsgáznia az országos képességfelmérőn, amelynek Sipos István tudomása szerint még módszertana sincs.

Ami a többi évfolyamot illeti, a hetedikeseket leszámítva nincs gond a tankönyvellátottsággal az általános iskolákban, de a középiskolában tanulóknak is vannak tankönyvei. A hetedik osztályos évfolyam esetében is főként csak a magyar tannyelvű diákok esetében van gond, a román anyanyelvű hetedikes diákoknak a történelmet leszámítva minden tantárgyból vannak tankönyvei – tudtuk meg Sipos Istvántól.

(Forrás:Krónika)

Kommentek