Dormánfalva helyi önkormányzata kételyes körülmények között, nemrégiben eltulajdonította a szomszédos Hargita megyében fekvő magyar katonatemetőt. Az Úz-völgyében elhelyezkedő temetőben számos első és második világháborús magyar és német katona síremléke található. A temető valóságos zarándokhelye nemcsak az erdélyi, hanem a teljes Kárpát-medencei magyarságnak.

Dormánfalva tisztségviselői a magyar és német katonák emlékét őrző fakeresztek mellé már több betonkeresztet is felállítottak, valamint egy nagyobb emlékművet is elhelyeztek a II. világháborúban elhunyt román katonák emlékére. Gergely András Csíkszentmárton polgármestere kifejtette, az úzvölgyi katonatemető az általa vezetett község leltárában szerepel, a település vagyonát pedig legutóbb 2010-ben erősítette meg a román kormány egy kormányhatározattal, a temetőt az 1916-os román betörés, majd a románokat kiszorító csatákban elesett osztrák-magyar katonák számára létesítették 1917-ben, az itt eltemetett katonák többsége a miskolci 10-es gyalogezredhez tartozott, és legtöbbjük magyar volt.

A területre vonatkozó tulajdonjogi kérdés évek óta vita tárgyát képezi a Bákó megyei  Dormánfalva, valamint a Hargita megyei Csíkszentmárton önkormányzatai között, egy 1968-ban hozott törvény alapján azonban a tulajdonjog az utóbbit illeti. Ennek ellenére mindeddig eredménytelennek bizonyultak a Hargita megyei önkormányzat azon lépései, hogy jogi úton próbálja meg orvosolni a helyzetet. A témának diplomáciai vetülete is van, ugyanis egy 2008-as Kormányrendelet értelmében, amelyet a magyar és a román kormány egyaránt aláírt, a háborús temetők bárminemű átalakítása csakis a két fél közös megegyezése alapján történhet.

A téma hatalmas felháborodást váltott ki a romániai magyar közösség körében, hiszen az Úz-völgyi temető nemzeti emlékhelynek számít. A temetőben “felújítás” címszó alatt véghezvitt átalakításokat csakis rosszindulatú és erkölcstelen eltulajdonításnak lehet tekinteni, amelyre sajnálatos módon ez idáig még nem született megfelelő jogi vagy diplomáciai megoldás.

Kommentek