Újabb pert nyert Dan Tanasă szervezete: fel kell cserélni a nyelvi sorrendet Csíkszeredában: A bukaresti törvényszék alapfokú ítélete szerint a román megnevezésnek a magyar fölött kell szerepelnie a csíkszeredai utcanévtáblákon. Így a bíróság – precedenst teremtve – egy olyan nyelvi sorrendet állapított meg az utcanévtáblákat illetően, amelyre eddig semmilyen jogszabály nem vonatkozott.

A Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) elérte, hogy bírósági ítélettel megváltoztassák a csíkszeredai utcanévtáblák nyelvi sorrendjét. A bukaresti törvényszék az általuk indított perben elfogadta a szervezet érveit, és a javukra döntött. A Dan Tanasă blogger vezette ADEC azt akarta elérni, hogy a csíkszeredai utcanévtáblák mindegyikén elöl szerepeljen a román megnevezés és utána a magyar – ez a nyelvi sorrend ugyanis jelenleg nagyrészt fordítva van. Nem ez volt az első próbálkozásuk: néhány éve, 2013-ban Hargita megye prefektusához is beadvánnyal fordultak azért, hogy kötelezze a polgármesteri hivatalt erre a lépésre. Noha a felszólítás akkor megtörtént, a táblák maradtak, a kormányhivatal pedig nem perelt emiatt. Két év múlva ismét számonkérte a helyzetet az ADEC: akkor a prefektus azt közölte, hogy a rendőrséghez fordult, a hatóságok pedig határidőt adtak a táblacserére, ami végül elmaradt. Végül tavaly decemberben kezdeményezett bírósági eljárást az egyesület, miután felszólították a városházát az általuk szorgalmazott nyelvi sorrend alkalmazására az utcanévtáblákon.

Precedensértékű ítélet

Az ADEC által benyújtott keresetlevél az alkotmánynak arra a pontjára is hivatkozik, mely szerint az országban a román a hivatalos nyelv, de a 2001. évi 215-ös számú helyi közigazgatási törvényre, illetve a 2011. évi 1206-os kormányhatározatra is. Megjegyzik ugyanakkor, hogy mivel az utcanévtáblák nyelvi sorrendjére egyetlen jogszabály sem tér ki – az említett előírások a településnevekre, forgalmi táblákra, középületek megnevezéseire vonatkoznak –, a bíróságtól várják el, hogy állapítsa meg ezt a nyelvi sorrendet az említett jogszabályok rendelkezéseinek szellemében. Ezúttal nem Csíkszeredában született meg az elsőfokú ítélet, hanem Bukarestben – a tavaly decemberben indított per tárgyalását ugyanis a fővárosi törvényszékre helyezték át még áprilisban. Erre azért volt szükség, mert a Hargita megyei törvényszéken Csíkszereda polgármestere kifogást emelt, mondván, hogy ez a bíróság területileg nem kizárólagosan illetékes döntést hozni ebben a perben. A kifogást elfogadták, a bukaresti törvényszék pedig már az első tárgyaláson elutasította a város érveit, és a felperesnek kedvező ítéletet hozott, elrendelve az összes olyan utcanévtábla cseréjét, amelyeken a magyar megnevezés szerepel elöl. Helyettük olyan táblákat kell kifüggeszteni a városban, amelyeken az utcák nevének román változata a magyar név fölött helyezkedik el.

Ezzel az előzmény nélküli döntéssel ugyanakkor a bíróság az ADEC szándékának megfelelően egy olyan nyelvi sorrendet is megállapított az utcanévtáblákat illetően, amelyre eddig semmilyen jogszabály nem vonatkozott. Az ítélet így már jogi szabályozásként, hivatkozási alapként is felhasználható a későbbi, hasonló vitás vagy peres ügyekben – ahogy ezt korábban a Tanasă vezette egyesület meg is tette. Az ítélet nem jogerős, a fellebbezés tárgyalása a bukaresti ítélőtábla hatáskörébe tartozik.

Kényszerítő lépések

Füleki Zoltán csíkszeredai alpolgármester kérdésünkre úgy értékelte, vannak helyzetek, amikor a nemzeti kisebbségeket úgy kezeli az állam, hogy büszkék legyenek az államra, és kidomborítsák, hogy a különbözőség az ország javát szolgálja. ,,Nálunk ökölharcot vív a nemzeti kisebbséggel a mindenkori román állam, hogy belénk fojtsa a szót, és arra próbál rákényszeríteni: úgy legyünk jó román állampolgárok, hogy ne is foglalkozzunk a nemzetiségünkkel. Ez rossz hatással van az egész román társadalomra‟ – vélekedett, hozzátéve, hogy az elkövetkező perektől sem vár semmi jót, mert szerinte más bíróságokon is ugyanez a szemléletmód érvényesül. Az elsőfokú ítélet ellen egyébként fellebbezést nyújtanak be, és minden jogi lehetőséget kihasználnak az utcanévtáblák védelmében.

(Forrás: Krónika)

Kommentek