Románia Legfelsőbb Semmitő és Ítélőszéke hatályon kívül helyezett egy, az Országos Diszkriminációellenes Tanács (ODT) által 2014-ben hozott jogerős határozatot. A szóban forgó határozat mérföldkőnek számított a kisebbségi jogok védelmét illetően, ugyanis a kétnyelvű utcanévtáblák hiányát Marosvásárhelyen diszkriminációnak minősítette, és ajánlást fogalmazott meg a Polgármesteri Hivatal részére a tekintetben, hogy kétnyelvű – román és magyar – utcanévtáblákat helyezzen ki. A határozatra reagálva, a polgármester megtámadta az ODT határozatot, és kérte annak hatályon kívül helyezését.

A Legfelsőbb Semmitő és Ítélőszék döntése a Polgármesteri Hivatal javára hozott marosi táblabírósági határozat után jött. Megjegyzendő, hogy a helyi közigazgatásra vonatkozó hatályos törvény kifejezetten előírja, hogy azokban a területi-közigazgatási egységekben, amelyekben egy nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárok száma eléri az ott élő lakosság 20%-át, a helyi közigazgatási hatóságok biztosítani kötelesek a velük való viszonyok rendezése során az anyanyelv használatát is. Ezen előírások értelmezése a törvény alkalmazását kizárólag a helységnévtáblák és a közigazgatási hatóságokat jelző feliratokra korlátozza, kizárva ezzel az utcanévtáblákat.

Ráadásul Románia 2008-ban ratifikálta A regionális és kisebbségi nyelvek európai chartáját, amelyben vállalta, hogy a hivatalos nyelv mellett, használni fogja a regionális vagy kisebbségi nyelveket is. Egy, a Charta alkalmazásáról szóló, 2012-ben közreadott jelentésbe belefoglaltak néhány ajánlást is, amelyek értelmében a „helynév” fogalma alatt például nem csak a helység megnevezését, hanem az utcák elnevezését is érteni kell.

Továbbra is jelen van a magyarellenes gyűlöletbeszéd a román futballban

Az idei év során szervezetünk többször felhívta a figyelmet az egyre növekvő idegengyűlöletre, amelyet a magyar labdarúgóknak és szurkolóiknak el kell viselniük a román labdarúgó ligában. A magyarellenes gyűlöletbeszéd a labdarúgó mérkőzéseken mindennek ellenére sem látszik visszaszorulni.

Két U19-es csapat, a FC Botoșani és az FK Csíkszereda közti legutóbbi labdarúgó mérkőzés során a csíkszeredai játékosok és ezek szurkolói rendkívül vulgáris és rasszista skandálásoknak voltak kitéve a hazai csapat drukkerei részéről. A játékvezető nem állította le a mérkőzést, és a meccs végeztével sem foganatosítottak semmilyen intézkedést.

Az incidenst követően az FK Csíkszereda elnöke, Szondi Zoltán, leveleket intézett a Román Labdarúgó Szövetséghez és a Játékvezetők Központi Bizottságához, amelyekben azt kifogásolta, hogy nem ez az első olyan eset, amikor klubja junior csapatainak idegengyűlölő és rasszista megnyilvánulásokat kell elviselnie játék közben. Azt kérte, hogy az ilyen esetekben tegyék meg a megfelelő lépéseket, és tartsák tiszteletben a Román Labdarúgó Szövetség erre vonatkozó szabályzatát. A jövőben csakis a rasszizmussal és az idegengyűlölettel szembeni erőteljes fellépés által lehet elkerülni az ilyen jellegű incidensek bekövetkeztét.

2017.11.28

Kommentek