A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat feljelentést tett Cristian Tudor Popescu újságíró ellen

Az új kormányrendelet aláássa az elemi osztályosok minőségi oktatáshoz való jogát